Evaluatie raden - 2011 tevens 0-meting RLI

Eens in de vier jaar stellen de raden een evaluatie op. Omdat de raden in 2012 opgaan in één nieuwe raad, plaatsen zij de evaluatie in het licht van de instelling hiervan. Om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de taakvervulling van de raden en een deskundige vertaling naar de toekomstige situatie van de nieuwe raad, hebben de raden adviesbureau Berenschot gevraagd de evaluatie uit te voeren in de vorm van een nulmeting.

Het rapport ‘Verbinden in onafhankelijkheid – Naar een goede start voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ bevat aanbevelingen die bedoeld zijn om een kwaliteitsimpuls te geven aan een goede start van de nieuwe raad. Tevens wordt ingegaan op het effectief functioneren van de nieuwe raad.