Advies zoetwatervoorziening

De Adviescommissie Water heeft op 11 maart 2013 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de zoetwatervoorziening in Nederland

In het advies geeft de AcW een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie voor de lange termijn, met tevens aandacht voor de korte termijn. De aanbevelingen zijn te gebruiken bij de verdere voorbereiding van de Deltabeslissing Zoetwater in 2015.