Jaarverslag 2013

Het jaarverslag geeft een beschrijving van de werkwijze van de Rli en een overzicht van de adviezen die in 2013 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen.

Het jaarverslag 2013 beslaat het eerste volledige jaar van de Rli. De raad geeft in dit verslag een beschrijving van zijn werkwijze en een overzicht van de adviezen die in 2013 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen. Daarnaast heeft de raad een debat georganiseerd over de (on)zekerheden bij woningbehoefteramingen.

De uitgebrachte adviezen zijn:

  • Ruimte voor duurzame landbouw
  • Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid
  • Veiligheid bij brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht
  • Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam
  • Nederlandse logistiek 2040, designed to last
  • Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland