Werkprogramma 2015-2016

illustratie met radertjes die in elkaar grijpen

Het meerjarig werkprogramma 2015-2016 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) geeft inzicht in de adviestrajecten en de planning.