Stelselherziening omgevingsrecht - briefadvies

Briefadvies aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, 21 mei 2015, ten behoeve van het komende wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer op 1 juni 2015 en de voorbereiding van de omgevingsvisie van het Rijk. Het briefadvies loopt vooruit op het advies over omgevingsrecht dat de raad eind 2015 uitbrengtĀ  Dit tussentijds briefadvies gaat beknopt en op hooflijnen in op de wijze waarop de uitgangspunten van de stelselherziening worden gehanteerd bij de uitwerking van de Omgevingswet in nadere regels en instrumenten.