Jaarverslag 2014

Het jaarverslag geeft een beschrijving van de werkwijze van de Rli en een overzicht van de adviezen die in 2014 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen.
meeuwen bij zee

De uitgebrachte adviezen zijn:

  • Langer zelfstandig, een gedeelde opgave voor wonen, zorg en welzijn
  • Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis
  • Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving
  • De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen
  • Milieuschade verhalen. Advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven
  • Risico’s gewaardeerd. Naar een transparant en adaptief risicobeleid
  • Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld