Advies Waterkwaliteit

De Adviescommissie Water heeft op 19 mei 2016 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over waterkwaliteit. Dit is een vervolg op het eerdere briefadvies van juni 2015 over hetzelfde onderwerp.

De kwaliteit van het oppervlakte - en grondwater in Nederland is niet op orde. Er is een aantal hardnekkige problemen zoals te veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een ingebrekestelling door de Europese Commissie op dit terrein kan worden verwacht. Daarnaast is aandacht nodig voor opkomende problemen zoals resten van geneesmiddelen en microplastics in het water. De Adviescommissie Water (AcW) vindt dat Nederland de ambitie moet hebben om een mondiaal voorbeeld te zijn op watergebied, door te laten zien dat een goede waterkwaliteit in een dichtbevolkte delta met intensieve landbouw mogelijk is.