Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

 De raad heeft in 2015 vijf adviezen, een briefadvies en een verkenning uitgebracht:

  • Technologische innovaties in de leefomgeving (verkenning)
  • Stelselherziening omgevingsrecht (tussentijds briefadvies)
  • Circulaire economie: van wens naar uitvoering
  • Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid
  • Ruimte voor de regio in Europees beleid
  • Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050
  • Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar

cover met foto van slijpen van metaal en opspattend vuur