International Scan 2016

Welke uitdagingen en opkomende vraagstukken doen zich voor bij de implementatie van de globale doelen
De illustratie laat zien hoe negen indicatoren voor de milieugrenzen van de aarde veranderd zijn sinds 1950

Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu- en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Rli een actueel overzicht opgesteld van internationale beleidsontwikkelingen en opkomende vraagstukken op het brede terrein van duurzame ontwikkeling, het klimaat- en milieubeleid en de infrastructuur. Collega’s van andere adviesraden die lid zijn van het EEAC-netwerk hebben hieraan bijgedragen.

De International Scan 2016 besteedt aandacht aan een aantal specifieke beleidsterreinen, zoals klimaat en energie, milieu en water, voedsel en landbouw, groene en circulaire economie en transport en mobiliteit. De International Scan 2016 kan bijdragen aan de agendavorming binnen het EEAC-netwerk en inspiratie en informatie bieden aan allen die betrokkenen zijn bij de implementatie van de duurzaamheidsdoelen.

Publicatiedatum

De publicatie is besproken op de EEAC-jaarconferentie op 21-22 oktober 2016 in Barcelona en op 17 november 2016 gepubliceerd.

De publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Informatie en reactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rli: Agneta Andersson, internationaal coordinator, agneta.andersson@rli.nl
EEAC: Michiel de Vries, network coordinator, michiel.de.vries@rli.nl

Meer informatie over de EEAC