Notitie Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving

Deze notitie is geschreven door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur als bijdrage van een door de Raad voor het Openbaar Bestuur getrokken samenwerking tussen adviesraden inzake de analyse en duiding van het begrip systeemverantwoordelijkheid.
Foto van de omslag van meerdere in elkaar grijpende radartjes