Advies Integrale Toetsing Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Water en het College van Rijksadviseurs (CRa) hebben op 19 januari 2017 een gezamenlijk advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de Integrale Toetsing Omgevingskwaliteit.

Het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben ieder eind 2015 op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een advies uitgebracht over de invulling van de Nationale Omgevingsvisie, één van de instrumenten in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. De komende decennia komen grote ontwikkelingen op Nederland af zoals de voortgaande klimaatverandering, onzekere en ruimtelijk ongelijke bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen brengen langere termijn opgaven met zich mee die ook gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie. In de Nationale Omgevingsvisie 1 zal het kabinet op basis van de langere termijn opgaven een overkoepelend en richtinggevend ontwikkelingsbeeld voor de fysieke leefomgeving vaststellen en daar doelen en ambities aan verbinden.