Kennisnotitie - Energietransitie en leefomgeving

Laatste stand van denken en doen rond een aantal onderwerpen binnen de energietransitie die relevant zijn voor de leefomgeving
foto: fietser langs een vaart met woningen met zonnepanelen en windmolen op de achtergrond

Op 18 december heeft de Rli de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’ uitgebracht. De energietransitie vormt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. Een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Rli heeft ter voorbereiding op zijn werkprogramma 2018 de laatste stand van denken en doen geïnventariseerd rond een aantal onderwerpen binnen de energietransitie die relevant zijn voor de leefomgeving. Deze inventarisatie is gebundeld in de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’. Het betreft een bloemlezing uit onderzoeks- en beleidsrapporten over de thema’s governance, ruimte en gebouwde omgeving.

De raad wil met deze notitie inzicht bieden in de omvang en complexiteit van de opgave waar de Nederlandse samenleving voor staat, de dilemma’s en vraagstukken die hierbij opdoemen en de keuzes die in antwoord daarop kunnen worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl