Aanvulling op het Werkprogramma 2017-2018

Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is een actualisatie van het voorlopige werkprogramma 2017-2018 dat eerder in september 2016 is vastgesteld. Dit werkprogramma bevatte vanwege de start van de nieuwe raad alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille had vanuit het vorige werkprogramma’s.

foto: grafische afbeelding van radartjes

De aanvulling op het werkprogramma bevat:

 • Nadere invulling en afbakening van het adviesthema ‘Versnelde toepassing van innovaties in de stad’: De raad richt zich op de ‘gezonde en leefbare stad’. Daarbij wordt de gezonde stad gedefinieerd als het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van burgers.
 • Nieuwe adviesonderwerpen:
  - Grondbeleid,
  - Voedselbeleid
  - Mobiliteit
 • Ruimte om bij het aantreden van een nieuw kabinet te starten met een of meer adviezen die aansluiten bij het nieuwe kabinetsbeleid. Onderwerpen die hier mogelijk voor in aanmerking komen zijn:
  - Energietransitie
  - Samenkomen regionale transities

Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is op 7 februari 2017 door minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.