Werkprogramma 2020-2021

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van tandwielen die in elkaar haken

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Werkprogramma 2020-2021

Een aantal onderwerpen uit voorgaande werkprogramma’s loopt door in 2020:

  • Gevaarlijke stoffen (werkprogramma 2019-2020)
  • Vitale bodem (werkprogramma 2019-2020)
  • Digitalisering (werkprogramma 2018-2019)
  • Conferentie inclusieve transities (werkprogramma 2019-2020)

De vijf nieuwe thema's die de raad oppakt zijn:

  • De sociale stad
  • Internationale bereikbaarheid per spoor
  • Veenweidegebied, de casus Groene Hart
  • Biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte
  • Waterstofeconomie

Kijk voor de laatste stand van zaken op In voorbereiding