Adviezen in beeld

Online magazine voor gemeenteraadsleden ter ondersteuning van hun werk voor de periode 2022 – 2026
titel Adviezen in beeld met een compilatie van foto's uit de genoemde adviezen

Aanleiding

De gemeenteraadsleden voor de periode 2022 – 2026 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te ondersteunen met de vragen over de leefomgeving zoals de woningbouwopgave, duurzaamheidsbeleid en de inrichting van de open ruimte, besloot de Rli een online magazine te maken. In het magazine 'Adviezen in beeld' worden tien adviezen in beeld samengevat. De beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen.

Veel van onze adviezen zijn – behalve voor regering en parlement – ook interessant voor de gemeente. Want als het over de leefomgeving van mensen gaat, is het juist vaak de gemeente die beleid maakt en besluiten neemt.

Met het magazine 'Adviezen in beeld' hopen wij de gemeenteraadsleden te inspireren met hun werk in de komende gemeenteraadsperiode.

In het magazine zijn de volgende adviezen samengevat:

  1. Nederland natuurinclusief (2022)
  2. Boeren met toekomst (2021)
  3. Geef richting, maak ruimte! (2021)
  4. Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid (2021)
  5. Waterstof: de ontbrekende schakel (2021)
  6. De bodem bereikt?! (2020)
  7. Toegang tot de stad (2020)
  8. Waardevol toerisme (2019)
  9. Warm aanbevolen (2018)
  10. De stad als gezonde habitat (2018)

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.