Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Op 23 mei 2022 hebben veertien adviesraden gezamenlijk een inspiratiebundel uitgebracht met als thema: jongeren en het zorgen voor hun morgen.
Tekening van jongeren die naar elkaar reiken en verbinding zoeken, hun hoofd is een wereldbol, in een omgeving waar innovatie en natuur een belangrijke rol spelen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Dromen over Holland – Drie kleine vogels

Amara van der Elst, woordkunstenares en ook bekend van haar spoken word op 4 mei 2021 op de Dam, verwoordt haar ‘dromen over Holland’ voor de 21e eeuw in een spoken word, genaamd Drie kleine vogels.

De Rli reflecteert op haar toekomstbeeld in het essay ‘Dromen over Holland’. De uitdagingen in ons werkveld zijn best groot: klimaatverandering en verlies aan natuur; uitdagingen van wereldformaat. Ook wordt het steeds drukker in Nederland, en de verstedelijking en het beslag op de ruimte nemen toe. Tegelijkertijd zijn er jongeren die worstelen met onzekerheden over hun persoonlijke toekomst: wonen, werk, inkomen. Voor het eerst in de recente geschiedenis lijkt het dat de huidige generatie jongeren het minder goed zal hebben dan hun ouders.

Bekijk de video van het spoken word Drie kleine vogels van Amara

Lees de uitgesproken tekst van het spoken word van Amara

Droom mee!

Hoe zie jij de toekomst? Wat zijn jouw dromen over Holland in 2120? Waar gaat jouw hart naar uit en sneller van kloppen? Of maak je je juist zorgen? Laat je inspireren door de woorden van Amara en de verhalen in de bundel! Droom mee en schrijf je eigen gedicht, dat je kunt baseren op het gedicht van Marsman, het spoken word van Amara of de essays uit de bundel.

Stuur jouw bijdrage naar de Rli, dat kan tot uiterlijk 23 september 2022 naar het e-mailadres: katja.de.vries@rli.nl. We zijn benieuwd!

Bijdragen worden gebundeld en gepubliceerd op onze website. De mooiste, meest verrassende of meest bijzondere inzending ontvangt een prijs.

Presentatie en publicatie 23 mei 2022

Op 23 mei 2022 publiceerden en presenteerden de adviesraden de bundel  ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ en gingen zij in gesprek met jongeren, beleidsmakers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de toekomst van jongeren. De bundel werd aangeboden aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Bekijk de video van de aanbieding aan minister Bruins Slot van BZK

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) nam namens het kabinet de bundel in ontvangst van Jet Bussemaker (r), voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Leanne van den Hoek (l), vicevoorzitter van de Nederlandse Sportraad en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

Presentatie van de inspiratiebundel op 23 mei 2022 met linksboven Amara van der Elst, woordkunstenares, rechtsboven Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Foto's Dirk Hol

Deelnemende organisaties

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 
Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl, 06 4615 2496.