Publicaties

112 publicaties

Advies over de MKBA Waterbodems

Adviescommissie Water - maart 2005

De EU: nu en straks

Raad VenW - maart 2005
In dit advies stelt de Raad dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is.

Meer dynamiek, beter bereikbaar

Raad VenW - januari 2005
De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een .....

Advies Verzekeren en wateroverlast

Adviescommissie Water - december 2004
Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp .....

Ruimte voor expertise

AGS - december 2004
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft zich gebogen over de mogelijke consequenties van de Nota Ruimte voor het beleid op het terrein van de externe veiligheid en het veilig .....

Advies over Nota Ruimte

Adviescommissie Water - november 2004

Behoud de meerderheid…

Raad VenW - september 2004
In het advies 'Behoud de meerderheid…' geeft de Raad aan dat er goede redenen zijn om over te gaan tot het naar de beurs brengen door de overheid van een minderheidsbelang in de .....

De waarde van het openbaar vervoer

Raad VenW - augustus 2004
In dit advies gaat de Raad in op de manier waarop de overheid de publieke belangen van het openbaar vervoer kan waarborgen en aantrekkelijk openbaar vervoer kan realiseren.

Ieder zijn deel

Raad VenW - juni 2004
Met dit advies spreekt de Raad alle betrokkenen rond locatiebereikbaarheid aan op hun verantwoordelijkheid.

Pagina's