overig

Rli start advies over de nationale aanpak van funderingsproblematiek

De funderingsproblematiek speelt in grote delen van Nederland. De exacte cijfers ontbreken nog, maar in potentie zouden 500.000 tot meer dan 1 miljoen woningen geraakt kunnen worden door de problematiek. Zowel in steden als in het landelijke gebied. De funderingsproblematiek raakt betrokken Nederlanders hard.

Op 9 oktober 2023 heeft de demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de raad verzocht om op korte termijn advies uit te brengen over de Nationale aanpak funderingsproblematiek (onder andere als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering). Dit verzoek is mede gedaan namens de demissionaire ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Fundering van een huis en man met meetlat

Een advies aan het nieuwe kabinet over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is.

De raad verwacht het advies in februari 2024 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Nationale aanpak funderingsproblematiek’

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Stok, projectleider a.i., joris.stok@bmc.nl of 06 1324 6502.

sitecontent: 

Terugblik op themasessie 'Zeggenschap en leiderschap

Annemieke Nijhof, raadslid Rli en Ruben Maes, weekvoorzitter blikken terug op de tweede themasessie 'Zeggenschap en leiderschap' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen - 26 mei 2020.

Video: Terugblik op themasessie 'Zeggenschap en leiderschap' 26-5-2020
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' - 25 mei 2020

Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen

Video: Inleiding Daan Roovers themasessie 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' 25-5-2020
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Bijeenkomst advies ’Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Praat mee over de route naar toekomstbestendige bedrijventerreinen! De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december van 14.00 -17.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein Grote Polder Zoeterwoude

We bespreken het advies met de zaal en met een panel onder leiding van dagvoorzitter Lotte Sluiter. Sprekers zijn onder andere Kees Vendrik (Nationaal Klimaatplatform) Wendy de Jong (ROM Nederland), Frank den Brok (Wethouder Oss). Jacko d’Agnolo (Smart Business Parks), Geri Wijnen (VNO-NCW Co-Creatie), Freya Macke (Arcadis).

Aanmelden

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doet u mee? U kunt zich hier aanmelden

Stuur deze uitnodiging gerust door naar uw collega’s en relaties. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst, waarbij de maximale zaalcapaciteit als bovengrens geldt voor het aantal deelnemers.

Lees meer over het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Bekijk hier de animatie met een korte toelichting op het advies 'Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen' (2 min. 30 sec.)

Lees hier het programma

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Linda van Asselt linda.van.asselt@rli.nl of Evert Nieuwenhuis (evert.nieuwenhuis@rli.nl).

Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en gebruik de hashtags #verduurzaming en #bedrijventerreinen

sitecontent: