overig

Terugblik op themasessie 'Zeggenschap en leiderschap

Annemieke Nijhof, raadslid Rli en Ruben Maes, weekvoorzitter blikken terug op de tweede themasessie 'Zeggenschap en leiderschap' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen - 26 mei 2020.

Video: Terugblik op themasessie 'Zeggenschap en leiderschap' 26-5-2020
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' - 25 mei 2020

Inleiding Daan Roovers themasessie: 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen

Video: Inleiding Daan Roovers themasessie 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' 25-5-2020
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Samenstelling raadscommissie Rli-advies kernenergie bekend

De Rli is onlangs gestart met een advies over kernenergie. De raadscommissie die het advies voorbereidt is bekend en bestaat uit twee leden van de Rli: Emmy Meijers (voorzitter) en Erik Verhoef en drie externe leden:

  • Behnam Taebi, hoogleraar Energie- en Klimaatethiek alsmede Wetenschappelijk Directeur van het Safety & Security Institute, TU Delft
  • Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek, TU Delft
  • André Faaij, wetenschappelijk directeur TNO-energietransitie alsmede hoogleraar Energiesysteemanalyse Universiteit Utrecht & Rijksuniversiteit Groningen
foto van de kerncentrale Borssele en windmolens voor duurzame energie aan de Westerschelde in Zeeland

Zij buigen zich over de volgende vragen: Welke elementen spelen mee in de meningsvorming over de rol van kernenergie in een klimaatneutraal energiesysteem? Hoe kunnen deze gewogen en wat betekent dat voor de besluitvorming van de overheid over kernenergie? De Rli verwacht het advies in het voorjaar 2022 uit te brengen.

Lees hier meer over het advies ‘Kernenergie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl / 06 2117 8802.

sitecontent: 

Minister IenW beantwoordt vragen over kabinetsreactie advies ‘Groen uit de crisis’

De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de kabinetsreactie op het advies van de Rli 'Groen uit de crisis'. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt deze vragen van de commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

De zeven vragen van de fracties GroenLinks en ChristenUnie hebben onder andere betrekking op sociale rechtvaardigheid, als onderdeel van brede welvaart, de ambities van het kabinet om herstelplannen te verbinden met de groene transitie en de realisatie van deze ambities.

Lees de brief van minister Van Nieuwenhuizen met antwoorden op de vragen Eerste Kamer (26 mei 2021)

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’ (18 maart 2021)

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’ 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl

sitecontent: