Symposium Van B naar Anders

Op 30 mei 2018 organiseerde de Rli een symposium naar aanleiding van zijn advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Op het symposium werd het advies toegelicht en met betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Daarbij werd stilgestaan bij de toekomst van mobiliteit en infrastructuur, de bestuurlijke praktijk en bij innovatie en verduurzaming van ons mobiliteitssysteem.

Resultaten

Video's

Bekijk de video's van de bijdragen en pitches van de sprekers, de toelichting op het advies, de afsluiting en een kort verslag van de bijeenkomst:
Verslag in beeld – compilatie (13 min)
Toelichting op het advies 'Van B naar Anders' - Jeroen Kok, voorzitter Rli-raadscommissie (21 min.)
Bijdrage 'Zicht op de toekomst' - Roger Demkes, De Verkeersonderneming (17 min.)
Bijdrage ‘Infrastructuur en de toekomst’ - Aernout van der Bend, directeur NGinfra (8 min.)

Pitches tbv discussie ‘De toekomst begint nu’

Bijdrage ‘Beter en anders gebruiken van ons mobiliteitssysteem’ - Geert Kloppenburg, Van Idee naar BV (19 min.)
Slotconclusie - Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli (4 min.) 

Podcast

Beluister de podcast  (26 min.) van Geert Kloppenburg waarin hij Jeroen Kok interviewt over de essentie van het advies.

Foto's

Bekijk de foto's van het symposium op 30 mei 2018

Meer informatie