vacature coordinerend adviseur

De Rli heeft een vacature voor coördinerend adviseur

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe zorgen we voor een voedselvoorziening die gezond is voor ondernemer, consument, natuur en milieu? Wat kan de overheid doen om stedelijke regio’s en het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden? Op welke manier kunnen we Nederland ook voor de toekomst veilig houden voor het water?

Spreekt dit soort vraagstukken je aan? Het zijn voorbeelden van waar de Rli zich mee bezighoudt. De Rli geeft onafhankelijk strategisch advies aan regering en parlement over de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving. Dat betekent dat de Rli maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht houdt en zo mogelijk nieuwe perspectieven aanreikt voor beleid over zaken als wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, vervoer, energie, natuur en milieu.

Functieomschrijving

Als coördinerend adviseur bij het secretariaat van de raad leid je adviestrajecten vanuit een sterk inhoudelijke inbreng, gecombineerd met veeleisende procesmanagementtaken. Je stuurt een of meerdere projectteams aan die ondersteuning bieden aan de commissie van raadsleden die een advies opstelt. Samen met je projectteam zorg je voor de inhoudelijke voorbereiding, planning en organisatie van een adviestraject. Het werk bestaat onder meer uit het verzorgen van commissievergaderingen, expertbijeenkomsten, interviews en presentaties. Daarvoor stel je inhoudelijke stukken op en ben je verantwoordelijk voor de soepele organisatie ervan. De voorbereiding gebeurt in nauwe samenwerking met de commissie en het projectteam. Het mondeling en schriftelijk uitdragen van de adviezen is ook een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.

Naast de directe betrokkenheid bij adviestrajecten denk je als coördinerend adviseur mee over zaken die gaan over organisatieontwikkeling van het secretariaat en het goed ondersteunen van de raad. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het jaarlijkse werkprogramma van de raad of het organiseren van thematische discussiebijeenkomsten. Het onderhouden van je netwerk van contacten binnen de ministeries en bij andere relevante partijen speelt ook een belangrijke rol in je werk.

Functie eisen

  • Je bent bij voorkeur gepromoveerd of hebt in ieder geval een universitaire opleiding op een van de domeinen van de Rli.
  • Je hebt kennis op een of meerdere domeinen van de Rli, zowel theoretisch als in de (beleids)praktijk, met een goed (inter)nationaal netwerk in dat domein.
  • Gedegen kennis van en het beschikken over een netwerk in de domeinen landbouw of mobiliteit is een pré. Als deze kennis nog ontbreekt ben je bereid je in die richting te ontwikkelen.
  • Daarnaast ben je goed inzetbaar op andere beleidsterreinen en bij adviezen die beleidssectoren overstijgen.
  • Je kunt hiervoor gestructureerde redeneringen opzetten met evidence based onderbouwingen. Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van zowel gedegen rapporten met duidelijke betooglijnen als bondige artikelen. Ervaring met het schrijven van strategische beleidsadviezen strekt tot aanbeveling.
  • Je kunt goed omgaan met tegengestelde meningen en zienswijzen en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Daarbij ben je in staat om uit brede discussies in de commissie en de raad een redeneerlijn te destilleren, en deze helder en onderbouwd op papier te zetten.
  • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in projecten, goede project- en procesmanagementvaardigheden voor complexe trajecten en kunt medewerkers in een team coachend aansturen.
  • Je bent breed inzetbaar en kunt je nieuwe onderwerpen snel eigen maken.

Salarisniveau

Schaal 13

Informatie en reageren

Solliciteren kan tot 16 juni 2020.
Meer informatie over de functie en wijze van reageren

Over de Rli

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een bij wet ingestelde onafhankelijke raad die adviseert aan regering en parlement. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over hoofdlijnen van het beleid op het brede domein van de fysieke leefomgeving. In het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel, verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid. www.rli.nl