vacature junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2020 eindigt de tweede zittingsperiode van de raad. De Rli bestaat uit een voorzitter en negen leden. De raad zoekt voor de periode 2020-2024 junior-raadsleden met kennis of ervaring op één of meer terreinen waarover de raad adviseert: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Wat verwacht de Rli van de junior-raadsleden?

Je bent geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken. Je kunt deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en inspireert tot creatieve en vernieuwende oplossingsrichtingen. Als junior-raadslid breng je in discussies in de raad het perspectief van jonge generaties in.

Je voldoet aan het volgende profiel:

  • Je bent niet ouder dan 30 jaar.
  • Je hebt een nieuwsgierige persoonlijkheid die open staat voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een debat.
  • Je bent aantoonbaar betrokken bij en hebt kennis van de maatschappelijke vraagstukken waarover de raad adviseert.
  • Je hebt oog voor maatschappelijke trends en kunt innovatieve ideeën goed verwoorden en in discussie brengen.
  • Je beschikt over een relevant netwerk van generatiegenoten.
  • Je bent bereid en in staat om vanaf augustus 2020 één dag per week aan de raad te wijden.
  • Je kunt in de raad functioneren zonder ruggespraak of belangenbehartigersrol.

De vergoeding vindt plaats op basis van een tijdsbesteding van één dag per week en salarisschaal 12 BBRA.

De raad streeft bij de samenstelling naar de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie?

Nadere informatie over de Rli vind je op www.rli.nl, YouTube (RaadRli) en www.facebook.com/RaadRli/

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren als junior-raadslid van de Rli? Solliciteren kan tot uiterlijk 13 juni. Stuur je CV en een vlog waarin je jouw motivatie toelicht naar sollicitatie@rli.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 24 of 25 juni.