De GedragsToets 2.0

De GedragsToets maakt onderdeel uit van het advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ maart 2014.

De GedragsToets helpt beleidsmakers om inzicht te krijgen in welke gedragsbepalende factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van milieubeleid. Spelenderwijs worden inzichten vertaald naar mogelijke aanpakken voor de beleidsopgave en ideeën voor instrumenten. 

De GedragsToets bestaat uit een spel van 130 kaarten en wordt ondersteund met een digitale companion app. Het kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen, bij voorkeur onder begeleiding van een ervaren spelleider die de spelregels kent en kennis heeft van gedrag. De online companion app is onderdeel van het spel en helpt bij  het doorlopen van De GedragsToets. De bijbehorende digitale companion app helpt de spelers bij het doorlopen van de toets, biedt uitleg en helpt de spelresultaten samen te vatten. De companion app bevat ook een introductievideo.

Animatie Gedragstoets 2.0

Let op: de GedragsToets 2.0 richt zich op individueel gedrag en is dus niet zonder meer toepasbaar voor gedrag van organisaties (bijvoorbeeld bedrijven).