Reactie Berno Strootman, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, 8 nov. 2016