Video bij Nederlandse logistiek 2040: Designed to last

Download videobestanden

Uitgeschreven tekst

(Op een lichtblauwe achtergrond verschijnt de beeldtekst: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur presenteert een film over kansen voor de logistieke sector op weg naar een circulaire economie. Een animatie. Gekleurde strengen vormen een gevlochten kabel. Voice-over:)

VREDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Stel de economie voor als een kabel, gevlochten uit verschillende sectoren.
Topsectoren zoals hightech, chemie en agrofood creëren samen een sterke economie.

(Boven de kabel staat: huidige economie.)

Producten gaan de economie in als grondstoffen ze eindigen vaak als afval, 'designed to dump'.
De groeiende vraag naar producten leidt tot schaarste en zelfs nog meer afval.

(De gekleurde kabel begint te buigen.)

Hoe verbinden we de schakels en sluiten we de ketens op een duurzame manier?

(De kabel wordt een cirkel.)

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geeft een inkijk in onze toekomstige circulaire economie mogelijk gemaakt door een sterke logistieke sector.

(Langzaam kantelt de cirkel.)

In een circulaire economie eindigen producten niet zomaar als afval.
Het kan dus slimmer.

(Een man plaatst een wasmachine.)

Er komen nieuwe verdienmodellen.
Tijdens de volledige levenscyclus van een product blijven de bedrijven de eigenaar.

(De man repareert de machine in 2020.)

Daardoor houden ze toegang tot de waardevolle grondstoffen.
Dus geen producten ontwerpen voor de afvalberg, maar voor hergebruik.
Klinkt logisch, toch?

(De gekleurde kabel.)

Dat betekent dat logistieke stromen veranderen.
Near-sourcing neemt over de hele wereld toe.
De klant bezit geen product uit China maar maakt gebruik van een op maat gemaakte lokale dienst.
Daardoor wordt de levertijd steeds belangrijker.

(De vlag van de Europese Unie.)

Producenten vestigen zich dichter bij de consument om de regie op de keten te houden en in te kunnen spelen op de wensen van de klant.
De toename van service- en retourlogistiek en recycling biedt nieuwe uitdagingen en kansen voor de logistiek.

(Een product bereikt een man.)

Hier ligt een belangrijke rol voor de Nederlandse logistieke sector.
Daarom adviseert de Raad om Rotterdam te ontwikkelen tot dé circulaire hub van Europa.

(In een lichtgele streng van de gevlochten kabel staat het woord 'logistiek'. Een busje vertrekt met een doos.)

DE VREDIGE MUZIEK WORDT RUSTIGE MUZIEK

Lokaal neemt het aantal vervoersbewegingen toe.
Consumenten kopen meer online.
Er worden meer diensten geleverd dan producten verkocht.
Online winkelen, recycling en onderhouds- en retourstromen leiden samen tot meer files en meer uitstoot.

(Het busje rijdt achteruit en vertrekt weer met veel dozen in plaats van veel busjes met enkele dozen.)

TERUGSPOELGELUID

Goede regie en samenwerking binnen een gebied vormen een oplossing voor dit probleem.
De Raad adviseert daarom het gebruik van innovatieve tendering voor stadslogistiek.

(Het busje levert een doos af en krijgt een vuilniszak terug. In een groene streng van de kabel staat 'agrofood' en op de aanhanger van een tractor 'sugar beet'.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

DE RUSTIGE MUZIEK WORDT LEVENDIGE MUZIEK

De circulaire economie vraagt ons te kijken naar de totale levenscyclus van een product en naar de gehele keten in plaats van de afzonderlijke schakels.

(Van een suikerbiet wordt een bergje suiker gemaakt.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De Raad adviseert dan ook om gehele ketens opnieuw te bekijken inclusief het gebruik van alles wat we nu nog als afval beschouwen.

(Suikerbieten worden in hun geheel verwerkt en daarna vervoerd. In een paarse streng van de kabel staat 'chemie'.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het clusteren van bedrijven die elkaar aanvullen maakt het uitwisselen van reststromen gemakkelijker in de circulaire economie.

(Een groepje bedrijven vormt een cluster.)

De Raad adviseert het actief stimuleren van geïntegreerde clusters.

(Clusters van bedrijven in Nederland.)

Het is aan het bedrijfsleven om de nieuwe kansen te verzilveren.
De overheid heeft de taak om de logistieke sector te helpen zodat deze de circulaire economie kan faciliteren.
Samengevat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het volgende: Maak van Rotterdam dé circulaire hub van Europa.

(Naast de kabel staat een busje vol dozen.)

Gebruik innovatieve tendering voor stadslogistiek.

(Een cluster van bedrijven.)

Stimuleer geïntegreerde ruimtelijke clustervorming.

(De kabel beweegt langzaam.)

En ga van optimale schakels naar integrale ketens, inclusief reststromen.

(De kabel in de vorm van een cirkel draait rond.)

De toekomst van onze economie en logistiek kondigt zich aan.
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voorziet een circulaire economie vol nieuwe kansen voor de Nederlandse logistiek.

(Beeldtekst: Nederlandse logistiek 2040: designed to last. Rli. Kijk voor het volledige advies op www.rli.nl.)

LOUNGEMUZIEK