Video: Toelichting op het programma

Op 25 januari 2021 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. De vervanger van de minister van EZK, neemt het advies tijdens deze online bijeenkomst in ontvangst. Pallas Agterberg, raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid licht toe wat de online bijeenkomst inhoudt.