Zoek

104 resultaten

de raden

page
Ja, wat zal ik ervan zeggen. Er zijnn drie raden, maar eigenlijk willen ze een worden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Niet alleen wettelijk, maar ook ind e rpaktijk.   Scretariaat Wat     xfgh derthert hreth

vervolgpagina titel

vervolgpagina
xfgh drthdrthj drjdry jd Volgende bladiebla y jdrty jdtfyjdtyj sdhrthwrthwrth] werthwrthwrth wrthwthw46hw45h     drthdrth rtherth ertherth ertherth                       ertherth           ertherth       ertherth erth         ertherth ertherth ertherth  

Video 'Wie ik ben en waar ik ga'

video
Wie ik ben en waar ik ga

Gegevens transport- en handelsstromen

vervolgpagina
In de tabellen 1 tot en 16 zijn gegevens over transportstromen (tabellen 1 tot en 10) en handelsstromen (tabellen 11 tot en met 15) opgenomen. Transportstromen 1. Goederenvervoer; transport binnen het Eurodeltagebied; Aandelen binnenlands en internationaa

Overzicht activiteiten Noordzee: Visserij

vervolgpagina
Algemeen De consumptie van voedsel uit de zee neemt wereldwijd sterk toe. In de periode 1961 – 2001 is er een toename te zien van 28 tot 96,3 miljoen ton per jaar. De belangrijkste oorzaken zijn bevolkingsgroei, stijgende inkomens en verstedelijking. De g

Overzicht activiteiten Noordzee: Scheepvaart

vervolgpagina
Algemeen Zeescheepvaart is van oudsher zeer belangrijk voor Nederland en voor Europa. Tegenwoordig vindt 90% van de externe handel en 43% van de interne handel van de Europese Unie plaats over zee. Bovendien is ongeveer eenderde van de wereldvloot in eige

Overzicht activiteiten Noordzee: Olie- en gaswinning

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee heeft Europa's grootste olie- en aardgasvoorraad. Het grootste deel van de reserves is in bezit van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Verder beschikken Nederland, Denemarken en Duitsland over Noordzeeolie en-gas. Mede vanwege

Overzicht activiteiten Noordzee: Duurzame energieopwekking

vervolgpagina
Algemeen Het opwekken van duurzame energie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijke, onafhankelijke energievoorziening. Windenergie is op dit moment de meest reële vorm van duurzame energie op zee. Daarom heeft Nederland zic

Overzicht activiteiten Noordzee: Winning van oppervlaktedelfstoffen

vervolgpagina
Algemeen Zand- en grindwinning uit zee neemt de laatste jaren in een aantal Noordzeelanden toe. Nederland is de koploper als het gaat om de winning van oppervlaktedelfstoffen uit zee (zie figuur 3). De winning van oppervlaktedelfstoffen in Nederland spits