Zoek

7 resultaten

Aanbieding advies 'Waardevol toerisme'

bijeenkomst
Op 12 september 2019 vond de publieksbijeenkomst plaats over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’.

Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

werkconferentie
Op 11 september organiseerde de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio.

Presentatie advies Warm aanbevolen

werkbijeenkomst
Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Warm aanbevolen’ over de transitie naar een schone energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Sprekers

conferentie
Daan Roovers Daan Roovers is publieksfilosoof. Als filosoof ontwikkelt zij manieren om mensen aan het denken te zetten. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is daarbij haar voornaamste drijfveer. Met filosofische perspectieven wil zij de ac

Programma van de conferentie

conferentie
Tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen vonden de deelnemers met elkaar uit wat ‘verbindend verduurzamen’ betekent, hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is. Van maandag 25 mei tot en met donderdag 28 mei 2020 van 9.00 tot 11.00 uur vond elke dag een

Conferentie Verbindend Verduurzamen

Conferentie
Van 25 – 29 mei 2020 organiseerde de Rli de Week van Verbindend Verduurzamen. Een terugblik op de week zelf en het voortraject leest u op deze pagina.

Contact

conferentie
Contact Samenstelling commissie •    Annemieke Nijhof, voorzitter •    Marjolein Demmers •    Ellen Peper •    Sybren Bosch Wilt u meer weten over de conferentie of over het traject in aanloop naar de conferentie toe, dan kunt u contact opnemen met Anita