Zoek

186 resultaten

Fair share allochtone leerlingen voorwaarde voor sterk groen domein

persbericht
RLG - 17 februari 2009
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) signaleert een groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector zoals de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Dit is .....

Toekomst voor landbouw in het Groene Hart

persbericht
RLG - 11 juni 2009
De landbouw in het Groene Hart is een krachtige en innovatieve sector. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) vandaag in zijn advies ‘Boeren met een Groen Hart’ .....

Raad bepleit veiligstellen natuurbeleid op BES-eilanden

persbericht
RLG - 3 juli 2009
Nederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur. Met de toetreding tot Nederland van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES .....

Leefomgeving volwaardige rol bij ontwerp en toetsen van infrastructurele projecten

persbericht
Raad VenW - 11 mei 2010
Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit .....

Mobiliteitsbeleid sluit onvoldoende aan op de belevingswereld van de reiziger

persbericht
Raad VenW - 4 mei 2010
Zonder ingrijpende maatregelen raken openbaar vervoer en fiets verder achteropMensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. .....

'Gateway Holland': één nationale strategie voor de Nederlandse havens

persbericht
Raad VenW - 28 april 2010
Het Rijk moet het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één ‘Gateway Holland’ in plaats van een .....

Crisis maakt hervorming van het woningmarktbeleid des te meer nodig

persbericht
VROM-raad - 12 februari 2010
De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen .....

Duurzame verstedelijking moet ruimtelijke ordening weer op de kaart zetten

persbericht
VROM-raad - 17 april 2010
Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio’s. Dit stelt de M-raad in zijn advies ‘Duurzame verstedelijking’ .....

Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

persbericht
VROM-raad - 9 juli 2009
Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat .....

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

persbericht
VROM-raad - 13 juli 2010
De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende .....