Zoek

9 resultaten

Inkomens land- en tuinbouw onder druk: andere marktstrategie boeren en krachtig optreden overheid nodig

persbericht
RLG - 5 september 2003
De inkomens in de land- en tuinbouw staan sterk onder druk: minstens een kwart van de agrarische gezinnen heeft een inkomen beneden het bestaansminimum en de rol van de landbouw .....

Overheid moet meer halen uit natuurbeheerders

persbericht
RLG - 16 september 2003
Voor de realisatie van nieuwe natuur maakt de overheid te weinig gebruik van de mogelijkheden die natuurbeheerders zelf bieden. De aanleg van nieuwe natuur moet makkelijker .....

Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk

persbericht
RLG - 27 februari 2003
De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland is een grote kans voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het platteland. Provincies spelen hierbij de hoofdrol, .....

Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur

persbericht
RLG - 18 februari 2003
Doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid hebben funeste gevolgen voor natuur en landbouw. De helft van de bedreigde soorten loopt extra risico uit te sterven. In veel gebieden .....

Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

persbericht
RLG - 21 januari 2003
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een .....

Evaluatie Overheidscommunicatie deugt niet

persbericht
Raad voor de Wadden - 12 september 2003
Raad voor de Wadden signaleert verbeterpunten De Raad voor de Wadden heeft op 3 september jl. een advies vastgesteld over de evaluatie van de overheidscommunicatie in het .....

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

persbericht
Raad voor de Wadden - 30 april 2003
De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader .....

Raad voor de Wadden is bezorgd over de veiligheid

persbericht
Raad voor de Wadden - 17 mei 2003
De Raad voor de Wadden maakt zich zorgen over de veiligheid op de Waddenzee. De Raad wijst erop dat de Internationale Maritieme Organisatie de Waddenzee in oktober 2002 heeft .....

Ministerie VROM moet visie ontwikkelen op kustbeleid

persbericht
Raad voor de Wadden - 3 december 2003
Het ontbreekt in ons land aan een visie op het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). De rijksoverheid moet daar snel mee aan de slag. Zonder zo’n integrale visie .....