Zoek

4 resultaten

Evaluatie Overheidscommunicatie deugt niet

persbericht
Raad voor de Wadden - 12 september 2003
Raad voor de Wadden signaleert verbeterpunten De Raad voor de Wadden heeft op 3 september jl. een advies vastgesteld over de evaluatie van de overheidscommunicatie in het .....

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

persbericht
Raad voor de Wadden - 30 april 2003
De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader .....

Raad voor de Wadden is bezorgd over de veiligheid

persbericht
Raad voor de Wadden - 17 mei 2003
De Raad voor de Wadden maakt zich zorgen over de veiligheid op de Waddenzee. De Raad wijst erop dat de Internationale Maritieme Organisatie de Waddenzee in oktober 2002 heeft .....

Ministerie VROM moet visie ontwikkelen op kustbeleid

persbericht
Raad voor de Wadden - 3 december 2003
Het ontbreekt in ons land aan een visie op het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). De rijksoverheid moet daar snel mee aan de slag. Zonder zo’n integrale visie .....