Zoek

13 resultaten

Groene onderwijs bekneld in regelgeving

persbericht
RLG - 9 december 2004
Het groene onderwijs dat opleidt voor agro-industrie, landbouw en natuur heeft meer ruimte nodig om aan de vraag naar beroepskrachten voldoen. De huidige Wet Educatie en .....

Sanering van landbouw bedreigt Nederlands cultuurlandschap

persbericht
VROM-raad - 19 november 2004
De landbouw in Nederland maakt onder druk van wereldwijde concurrentie en de afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een pijnlijk saneringsproces door, dat vergaande .....

Veranderend platteland vraagt om vernieuwd bestuur

persbericht
RLG - 9 april 2004
Veranderingen in het landelijk gebied vragen om een heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid en samenleving. Provincies moeten in de toekomst .....

Recreatie terug op politieke agenda

persbericht
RLG - 28 januari 2004
Recreatie moet terug op de politieke agenda, dat is de hoofdboodschap van de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies over de toekomst van de recreatie in ons land Ontspannen .....

Dierziektebeleid kan en moet anders

persbericht
RLG - 6 februari 2004
Het gebruik van markervaccins, snellere diagnose van besmettelijke dierziekten, een laagdrempelige aanmelding van verdenkingen van een ziekte en herziening van de .....

Kenniseconomie verlangt offensief ruimtelijk beleid

persbericht
VROM-raad - 19 november 2004
Nederland zal meer synergie moeten kweken tussen zijn mainports (Schiphol, de havens) en de kenniseconomie. Die kenniseconomie bloeit vooral in de  'brainports': de .....

Nota Ruimte: koers goed maar zorgen over de uitwerking

persbericht
VROM-raad - 15 juni 2004
De VROM-raad onderschrijft de koers die in de Nota Ruimte wordt gekozen: selectief  beleid op nationaal niveau, decentralisatie en versterking van de positie van het .....

Buiten bouwen: evenwicht tussen restricties en vrijheid

persbericht
VROM-raad - 27 mei 2004
Bouwen in het buitengebied kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan het landschap. Maar het is niet gewenst om ongeclausuleerd de poorten open te zetten voor bebouwing in het .....

Raad voor de Wadden adviseert Minister Veerman over toekomst schelpdiervisserij

persbericht
Raad voor de Wadden - 5 februari 2004
De mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm moet beëindigd worden. Zo luidt een van de conclusies van de Raad voor de Wadden in zijn advies ”Duurzaam duurt het langst .....

Veelbelovende lijn cie Meijer vereist nadere uitwerking

persbericht
Raad voor de Wadden - 30 april 2004
Raad voor de Wadden reageert op advies Commissie Meijer De Raad voor de Wadden (RvdW) vindt het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) een goede basis voor .....