Zoek

15 resultaten

Europees landbouwbeleid moet hoog op de agenda

persbericht
RLG - 12 maart 2007
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid .....

Raad bepleit meer publiek belang in Europees landbouwbeleid

persbericht
RLG - 15 november 2007
Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor .....

Sport en spel een 'must' voor ieder kind Natuur goed voor gezondheid

persbericht
RLG - 9 oktober 2007
Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. .....

Plaats landbouw niet in reservaat

persbericht
RLG - 20 september 2007
Deze oproep doet de Raad voor het Landelijk Gebied aan de minister van LNV in het advies over een Agrarische Hoofdstructuur(AHS). In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur .....

Provincie, hou koers op resultaat

persbericht
RLG - 4 juli 2007
Provincies spelen een belangrijke rol in de inrichting van het landelijk gebied en staadaarbij voor steeds complexere opgaven. Gebiedsontwikkeling is dan een goed middel om .....

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak

persbericht
RLG - 22 mei 2007
Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in .....

Offensief nodig voor Europese zeeën

persbericht
VROM-raad - 3 mei 2007
Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, .....

Extra inzet voor de Zuidvleugel

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2007
Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn .....

Raad adviseert instelling van een Nationale Wegen Autoriteit

persbericht
Raad VenW - 28 november 2007
Vandaag heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkbeheer’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In dat advies stelt de .....

Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans

persbericht
VROM-raad - 17 oktober 2007
De woningmarkt heeft grote en urgente problemen. Velen hebben moeite een passende en betaalbare woning te vinden. Om die problemen aan te pakken is een integrale en structurele .....