Zoek

18 resultaten

Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

persbericht
RLG - 3 december 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie .....

Stimuleer groen ondernemerschap

persbericht
RLG - 1 oktober 2008
De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming .....

Raad pleit voor groener jeugdbeleid

persbericht
RLG - 6 juni 2008
Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene .....

Nederlandse biomassa biedt kansen

persbericht
RLG - 4 juni 2008
Biomassa staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Vooral de discussie rondom biobrandstoffen en dilemma’s zoals ‘voedsel versus energie’ trekt veel aandacht. De Raad .....

Burgers bepalen wat voedselkwaliteit is

persbericht
RLG - 27 mei 2008
Sinds 2003 heeft het ministerie van LNV voedselkwaliteit in zijn naam staan. Vaak wordt het gelijkgesteld aan voedselveiligheid, maar voedselkwaliteit is meer. Het gaat ook om .....

Leidraad voor de toekomst van de Randstad: verbinden en verknopen

persbericht
VROM-raad - 14 maart 2008
Om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken moet het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie uitwerken. Centraal in die strategie staat een netwerk van .....

Zoetwatervoorziening landbouw in verziltende Delta vraagt heldere kaders

persbericht
RLG - 5 maart 2008
De verzilting in de zuidwestelijke Delta bemoeilijkt de zoetwatervoorziening van de landbouw. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad .....

Kansen en bedreigingen van Megastallen

persbericht
RLG - 12 februari 2008
Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en .....

Onteigening nodig voor natuur

persbericht
RLG - 24 januari 2008
Onteigening moet vaker ingezet worden bij grondverwerving voor natuur. De aanleg van natuur gaat langzamer dan afgesproken. De noodzakelijke versnelling is mogelijk door grond te .....

Publieke belangen leiden tot selectief gebruik van Schiphol

persbericht
VROM-raad - 20 maart 2008
Het Schipholbeleid voor de lange termijn moet gebaseerd zijn op nationale publieke belangen. Schiphol moet daarbij zorgen voor de optimale bereikbaarheid, waarbij voldaan wordt .....