Zoek

32 resultaten

Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

nieuws
28 april 2011 - Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’.

Resultaat conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

nieuws
28 februari 2011 - Het resultaat van de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing', georganiseerd voor de jongste gemeenteraadsleden van Nederland over de fysieke inrichting van Nederland.

Gezamenlijk werkprogramma 2011-2012

nieuws
14 januari 2011 - De drie raden hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma geeft inzicht in de laatste stand van zaken en de planning van de adviestrajecten.

VROM-raad: Verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit'

nieuws
25 februari 2011 - De VROM-raad heeft op 25 februari 2011 zijn verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De VROM-raad meent dat de .....

Nieuwe samenstelling raden

nieuws
10 januari 2011 - Op 1 januari liep de benoemingstermijn van de leden van de Raad voor verkeer en waterstaat (RVW) en de VROM-raad af. In afwachting van de behandeling van de instellingswet is .....

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

nieuws
30 mei 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht.

Toekomst ruimtelijk beleid

nieuws
30 mei 2011 - Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke .....

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

nieuws
30 mei 2011 - Begin juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Suggesties voor adviezen?

nieuws
30 mei 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven.

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

nieuws
7 juni 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht.