Zoek

7 resultaten

Technologie vraagt andere rol overheid

persbericht
Rli - 22 januari 2015
Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. .....

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

persbericht
Rli - 9 maart 2015
Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van .....

Nederland creƫert kansen met circulaire agenda

persbericht
Rli - 18 juni 2015
Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en .....

Woningmarkt moet verder hervormd

persbericht
Rli - 25 juni 2015
De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, maar veel mensen slagen er niet in om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid .....

Rijk en regio moeten krachten bundelen in Europa

persbericht
Rli - 21 september 2015
Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. In de regio worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan .....

Adviesraad bepleit Klimaatwet- Energieadvies wenst sturing op CO2-reductie

persbericht
Rli - 23 september 2015
Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet gedaald. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen is een trendbreuk .....

Succes Omgevingswet nog niet zeker

persbericht
Rli - 3 december 2015
De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke .....