Zoek

68 resultaten

Kabinetsreactie op advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

nieuws
8 januari 2019 - Op donderdag 19 december 2018 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies over het versnellen van de woningbouwproductie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie .....

De Rli start met advies over luchtvaartbeleid

nieuws
8 januari 2019 - De Rli is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van IenW werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de .....

Bijeenkomst over advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ 7 februari 2019

nieuws
15 februari 2019 - Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst om de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. .....

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

nieuws
15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren .....

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

nieuws
4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op .....

Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

nieuws
19 maart 2019 - Het landschap staat onder druk, veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het landschap. Terecht agendeerden verschillende partijen de zorgen over het landschap in .....

Verkenning 'De som der delen': duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

nieuws
26 maart 2019 - Op 26 maart 2019 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn verkenning uit over samenvallende opgaven in de regio ’De som der delen’. Nederland moet .....

Rli brengt op 18 april 2019 advies uit over luchtvaartbeleid

nieuws
28 maart 2019 - Op 18 april 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Met dit advies, dat de Rli op verzoek van de minister van Infrastructuur en .....

Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

nieuws
28 maart 2019 - Ron Hillebrand, algemeen secretaris Rli, nam op 27 maart 2019 afscheid als Statenlid namens de PvdA bij de provincie Zuid Holland. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een .....

Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

nieuws
18 april 2019 - Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en .....