Zoek

6 resultaten

Groei toerisme vereist een ander beleid

persbericht
Rli - 6 september 2019
Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

persbericht
Rli - 29 mei 2019
Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....

Zet Europees landbouwgeld in voor kringlooplandbouw

persbericht
Rli - 22 mei 2019
22 mei 2019 - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ambitie om in Nederland te komen tot kringlooplandbouw. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur .....

Behandel de luchtvaart als een gewone bedrijfstak

persbericht
Rli - 18 april 2019
18 april 2019 - De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun .....

Duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

persbericht
Rli - 26 maart 2019
26 maart 2019 - Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de .....

Overheid moet sterker sturen op transitie naar duurzame economie

persbericht
Rli - 10 december 2019
10 december 2019 - Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Om deze transitie goed te .....