Zoek

62 resultaten

test

page
test test test

Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

nieuws
15 februari 2018 - In de wrap-up bijeenkomst van ‘Erfgoed telt!’ overhandigde Rli-raadslid Co Verdaas op 25 januari 2017 het advies ‘Brede blik op erfgoed’ aan Barbera Wolfensberger, .....

Aankondiging publicatie advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

nieuws
19 februari 2018 - Op 15 maart 2018 brengt de raad zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uit. Dit advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de .....

Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

nieuws
27 februari 2018 - Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord met .....

Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

nieuws
1 maart 2018 - Twee essays ter voorbereiding op het advies over mobiliteit. Binnenkort brengt de Rli een advies uit over mobiliteit, naar verwachting in de tweede helft van april 2018. Dit .....

Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’- 18 april 2018

nieuws
14 maart 2018 - Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den .....

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

nieuws
14 maart 2018 - Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het .....

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

nieuws
15 maart 2018 - De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en .....

Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

nieuws
15 maart 2018 - Vandaag heeft de Rli zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uitgebracht. De raad concludeert dat de voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening .....

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

nieuws
29 maart 2018 - Discussieer mee over de kwetsbaarheden die de digitalisering van de stroomvoorziening met zich meebrengt. Wat zijn de gevolgen en risico’s en welke stappen zijn nodig? Om de .....