Zoek

64 resultaten

Video: Toelichting op het programma

video
Op 25 januari 2021 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. De vervanger van de minister van EZK, neemt het advies tijdens deze online bijeenkomst in ontvangst. Pallas Agterberg, raadslid R

Advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

nieuws
25 januari 2021 - Op 25 januari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' uit.

Aanbieding advies over waterstofbeleid

banner
Op 25 januari 2021 vond de aanbieding plaats van het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’. Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie nam het advies namens de minister van EZK in ontvangst.

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

persbericht
Rli - 25 januari 2021
Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. .....

Overheid moet sturen op duurzame digitalisering

persbericht
Rli - 9 februari 2021
Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoewel digitalisering en .....

Advies Digitaal duurzaam

nieuws
9 februari 2021 - Op 9 februari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Digitaal duurzaam' uit. Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend en dit heeft grote .....

Advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
10 februari 2021 - Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Bereikbaarheidsbeleid teveel gericht op uitbreiding infrastructuur

persbericht
Rli - 10 februari 2021
In het bereikbaarheidsbeleid ligt de focus te eenzijdig op het wegnemen van verkeerskundige knelpunten en op investeringen in projecten voor nieuwe infrastructuur. Andere .....

dfsese

banner
Op 18 september 2020 (10-12 uur) organiseerde de Rli een online event om de aanbevelingen – met een focus op de voorgestelde corridor aanpak - uit te lichten en in een Europese context te bediscussiëren. Klik voor meer informatie en volg de livestream.

Kabinetsreactie op advies Toegang tot de stad

nieuws
1 maart 2021 - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op .....