Zoek

91 resultaten

Kabinetsreactie op advies ‘Digitaal duurzaam’

nieuws
13 januari 2022 - Op 21 december 2021 stuurde de staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van EZK, de staatssecretaris van BZK en de minister van IenW, de kabinetsreactie op het advies .....

Uitnodiging online bijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

nieuws
18 januari 2022 - Op 1 februari 2022 van 10.00 - 12.00 uur organiseert de Rli een online publieksbijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte’.

Podcast- Studio Veenweide- aflevering #6 Monitoren

nieuws
20 januari 2022 - Hoe effectief zijn de maatregelen voor vermindering van bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden?

Online publieksbijeenkomst advies 'Geef richting, maak ruimte!'

online bijeenkomst
Op 1 februari 2022 van 10.00 - 12.00 uur organiseerde de Rli een online publieksbijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Geef richting maak ruimte’.

Save the date – online bijeenkomst over advies ‘Boeren met toekomst’

nieuws
3 februari 2022 - Op woensdag 9 maart 2022, van 16.00 uur tot 17.30 uur, organiseert de Rli een online bijeenkomst over zijn advies ‘Boeren met toekomst’.

Uitnodiging online bijeenkomst ‘Boeren met toekomst’

nieuws
14 februari 2022 - De Rli organiseert op woensdagmiddag 9 maart 2022, van 16:00 tot 17:30 uur, een online bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Boeren met toekomst’.

sdtfgn

nieuws
16 december 2021 - Minister Visser (IenW) heeft het Rli-werkprogramma vastgesteld en op 14 december 2021 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer.

Online discussiebijeenkomst ‘Boeren met toekomst’

online bijeenkomst
Op 9 maart 2022 van 16.00 tot 17.30 uur organiseerde de Rli een online bijeenkomst over zijn onlangs verschenen advies ‘Boeren met toekomst’.

Kabinetsreactie op advies ‘Boeren met toekomst’

nieuws
14 maart 2022 - Op 8 maart 2022 stuurde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de kabinetsreactie op het advies 'Boeren met toekomst' naar de Tweede Kamer.

Online bijeenkomst ‘Boeren met toekomst’ op 9 maart gemist?

nieuws
17 maart 2022 - Op 9 maart 2022 vond de online bijeenkomst plaats van het advies ‘Boeren met toekomst’ vanuit een koeienstal in Westbroek. In anderhalf uur kregen deelnemers een toelichting .....