Zoek

106 resultaten

Overzicht activiteiten Noordzee: Militaire activiteiten

vervolgpagina
Algemeen De krijgsmacht houdt regelmatig militaire oefeningen op zee. Ook zijn er enkele munitiedumpplaatsen. Daarvan wordt al geruime tijd geen gebruik meer worden gemaakt, maar er bevinden zich nog steeds oude voorraden. 4.200 km2 van het Nederlandse de

Overzicht activiteiten Noordzee: Recreatie en toerisme

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee trekt jaarlijks grote aantallen toeristen en recreanten. Vooral de kustrecreatie speelt een belangrijke rol, zowel voor de dagrecreatie als de verblijfsrecreatie. Jaarlijks bezoeken ongeveer 8,3 miljoen dagrecreanten de Noordzeekust e

Overzicht activiteiten Noordzee: Kustbescherming

vervolgpagina
Algemeen De Noordzee en de (Nederlandse) kust hangen nauw met elkaar samen. De kust wordt gevormd door de zee, de kust biedt veiligheid tegen de zee en de vele activiteiten en processen die zich in de kustzone afspelen beïnvloeden de kust. In de EU woont

Conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

vervolgpagina
Op 26 en 27 november 2010 hebben de raden de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing’ georganiseerd voor de 100 jongste gemeenteraadsleden. De raden wilden graag de visie horen van de bestuurders van de toekomst op het gelijknamige advies dat zij in de

Essay's 'Rond de tafel'

vervolgpagina
De RLG werkgroep heeft tien essays over het brede begrip 'voedselkwaliteit met meer waarden' verzameld. De werkgroep heeft auteurs gezocht met een uiteenlopende achtergrond volgens de volgende zeer globale indeling: De volgende vragen zijn aan d

Cap in 27 eu member states

vervolgpagina
This website provides an overview of how the 27 Member States have been implementing the Common Agricultural Policy (CAP) and what they think about its future role. Ga naar website Cap in 27 EU Member States. Publication Dutch Council for the Rural Area (

Video 'Achter open deuren'

video
Deze video is onderdeel van het advies 'Achter open deuren. Provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling'. Achter open deuren Onderschrift:  Video Achter open deuren

Video 'Kleur bekennen'

video
Deze video is onderdeel van het advies 'Kleur bekennen. Advies over de noodzaak van culturele diversiteit in het groene onderwijs en op de groene arbeidsmarkt'. Kleur bekennen

Reactie op advies of op werk in uitvoering

webform
U kunt hier een reactie inzenden op een advies of een advies in voorbereiding (Werk in uitvoering) van een van de raden.  Lees ook ons privacybeleid opent in een nieuw venster over hoe wij omgaan met uw gegevens. Uw gegevens Uw naam * Uw e-mail * Uw react

Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

nieuws
28 april 2011 - Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’.