Zoek

29 resultaten

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

nieuws
18 juli 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage .....

Essays over toekomst van de stad

nieuws
5 september 2012 - Deskundigen hebben essays geschreven over de toekomst van de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ .....

Advies Natuur en landschap

nieuws
5 september 2012 - Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op .....

Advies Toekomst landbouw

nieuws
5 september 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en .....

Advies Logistieke kracht van Nederland

nieuws
5 september 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert .....

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

nieuws
5 september 2012 - Tijdens de officiële start van de Rli op 6 september 2012 hebben jonge politici hun publicatie ‘Een nieuwe weg’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij .....

Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
5 september 2012 - De organisatie van de conferentie over duurzame mobiliteit 'Keep moving, towards sustainable mobility'neemt definitieve vormen aan. De laatste stappen worden gezet.

Foto live feed Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
11 oktober 2012 - 11 oktober 2012 - Foto's van de conferentie zijn te volgen via http://photodispatch.nl/gallery/rli/U kunt de conferentie ook volgen via Twitter, @raadrli, gebruik #EeacRli.

Essay boek Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
11 oktober 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie presenteert de Rli het boek Keep Moving, Towards Sustainable Mobility. Dit boek met prikkelende essays van alle sprekers, een column van Bas .....

'Member states in top gear' study of CE Delft

nieuws
11 oktober 2012 - Rli Chairman Henry Meijdam presented the findings of a comparative study of European policy which is entitled ‘Member states in top gear, opportunities for national policies to .....