Zoek

68 resultaten

Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

nieuws
2 mei 2019 - Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel .....

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

nieuws
9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het .....

Rli-jaarverslag 2018 nu online

nieuws
14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking.

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van .....

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

nieuws
18 juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze .....

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

nieuws
16 juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de .....

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister .....

Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
5 augustus 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met .....

Jaarverslag 2018

jaarverslag
9 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

nieuws
22 augustus 2019 - Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Het advies, .....