Zoek

107 resultaten

Advies Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

nieuws
20 januari 2020 - De Rli is gestart met zijn advies 'Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart'

Rli start met advies over de toegang tot de stad

nieuws
20 januari 2020 - De toegang tot onze steden lijkt niet meer vanzelfsprekend. Hoe problematisch is dat en hoe kan daar op worden geanticipeerd?

Rli is gestart met advies 'Internationale bereikbaarheid spoor'

nieuws
20 januari 2020 - De internationale treinverbindingen laten te wensen over. Hoe komt dat? Waar zitten de belemmeringen die een betere spoorbereikbaarheid in de weg zitten? Wat is er nodig om de .....

Rli start met advies ‘Waterstofbeleid’

nieuws
20 januari 2020 - Waterstof wordt in een belangrijke rol toegedicht in het energiesysteem van de toekomst. Is dit terecht? Hoe ziet dat er dan uit, wat is daarvoor nodig en welke rol heeft het rijk .....

Denk mee over advies Vitale bodem

nieuws
13 januari 2020 - Voor het advies ‘Vitale bodem’ vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uw inbreng.

Werving leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
13 februari 2020 - De Rli is op zoek naar nieuwe leden voor zijn derde zittingsperiode.

Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

advies
Rli - juli 2020
Internationaal treinverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroenen van de transportsector, en het realiseren van Nederlandse duurzaamheidsdoelen. Hoe kan het aanbod van internationale treinen worden gestimuleerd?