Zoek

51 resultaten

Voorbij of vooruit?

advies
VROM-raad - oktober 2005
Aanvankelijk was de raad voornemens om enkele debatten te organiseren om op basis hiervan tot een advies te komen. Nadat bleek dat er geen tekort was aan debat, heeft de raad .....

Oude bomen? Oude bomen moet je niet verplanten

advies
VROM-raad - maart 2005
Dat het aantal ouderen in Nederland sterk zal groeien, mag geen verrassing meer heten. Dit heeft consequenties voor het wonen. Omdat niet alleen de kwantitatieve vraag, maar ook .....

Tweede Kamer moet bedrijfstoeslagen richten op kwaliteit landelijk gebied

persbericht
RLG - 6 oktober 2005
De Tweede Kamer zal de bedrijfstoeslagen voor agrarische bedrijven moeten richten op verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De Kamer zal de provincie het voortouw .....

Kwaliteit platteland gaat onnodig achteruit

persbericht
RLG - 25 juni 2005
Bestuurders moeten 'nee' durven zeggen! Regionale identiteit, natuur en landschappelijke beleving gaan onnodig achteruit. Door de teruggang van de landbouw worden op het .....

Vitale glastuinbouw vraagt om gericht rijksbeleid

persbericht
RLG - 9 april 2005
De Nederlandse glastuinbouw heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld tot een economisch cluster van wereldbetekenis. Wil de glastuinbouw deze positie behouden en verder .....

Advies over Nationale landschappen

persbericht
RLG - 23 februari 2005
Het kabinet geeft 500.000 ha Nederlands cultuurlandschap de status van ‘Nationaal Landschap’. De Raad voor het Landelijk Gebied, die het kabinet adviseert over de uitvoering .....

Europe's Rural Resources at Risk

publicatie
RLG - oktober 2005
Report of the Rural Development Conference EEAC Working Group Agriculture / 6-8 October 2005 / Vác, Hungary

EEAC-verklaring 'Behoud van biodiversiteit en aapassing aan de gevolgen van klimaatverandering'

publicatie
RLG - september 2005
Verklaring opgesteld door de EEAC-werkgroep Biodiversiteit

Europe challenged to tackle climate change

persbericht
RLG - 9 september 2005
Europe’s independent scientific advisers on the environment and sustainable development from 15 countries will issue a stark warning today - Friday 9 September 2005 - that all .....

EHS en klimaatverandering

publicatie
RLG - augustus 2005
Bijdrage van Paul Opdam van Alterra/Wageningen UR