Zoek

26 resultaten

Concept convenant Vaarrecreatie op de Waddenzee

advies
Raad voor de Wadden - september 2006
In het herziene deel 3 van de Derde Nota Waddenzee wordt een maximum van 4600 gesteld aan het aantal ligplaatsen in de jachthavens in het Waddengebied. Het kabinet heeft daarbij .....

Een graadje slimmer

advies
Energieraad - november 2006
Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Concentrating Solar Power (CSP)

advies
Energieraad - maart 2006
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Advies 'Veiligheid tegen overstromen' uitgebracht

advies
Adviescommissie Water - oktober 2006

Advies over ontwerp Waterwet

advies
Adviescommissie Water - oktober 2006

Resultaat bijeenkomt 24 november 2005

advies
Adviescommissie Water - februari 2006