Zoek

64 resultaten

OECD & EEAC jointly organized a webinar on better policies for food systems

nieuws
22 april 2021 - The session recordings of the joint webinar on April 13, 2021 are now available.

Reactie minister LNV op Rli-brief over waardedaling veenweidegebieden en nadeelcompensatie’

nieuws
7 juni 2021 - Naar aanleiding van een technische briefing aan de vaste commissie LNV over zijn advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden' gaf de Rli een nadere toelichting.

Uitnodiging- Webinar 20 april- Hoe kan digitalisering bijdragen aan een meer duurzame samenleving?

nieuws
8 april 2021 - De Rli organiseert samen met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de Future City Foundation op 20 april 2021, 9.30 – 10.30 uur een webinar over de betekenis van .....

Minister IenW beantwoordt vragen over kabinetsreactie advies ‘Groen uit de crisis’

nieuws
8 juni 2021 - De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de kabinetsreactie op het advies van de Rli 'Groen uit de crisis'

Rli start advies over kernenergie

nieuws
8 juni 2021 - Kernenergie staat volop in de belangstelling als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. De raad is gevraagd hier advies over uit te brengen.

Startnotitie ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’ nu online

nieuws
29 juni 2021 - Hoe komen we van een gepolariseerd debat tot een open gedachtenwisseling? Stellingen ‘vóór’ of ‘tegen’ kernenergie worden snel betrokken en er lijkt weinig sprake van .....

Samenstelling raadscommissie Rli-advies kernenergie bekend

nieuws
21 juni 2021 - De raadscommissie die het advies over kernenergie voorbereidt bestaat uit twee leden van de Rli en drie externe leden.

Kabinetsreactie op advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
13 juli 2021 - Op 30 juni 2021 stuurden de minister en staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Naar een integraal .....

Startbijeenkomst advies ‘Kernenergie’- 28 september 2021

nieuws
14 september 2021 - Deze startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin de raad in gesprek gaat met uiteenlopende partijen.

Rli start met advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds

nieuws
29 juni 2021 - Hoe kan de economische groeisprong die het groeifonds beoogt optimaal verbonden worden met de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving?