Zoek

42 resultaten

Beter bestuur en beheer van de waddenzee nodig

persbericht
Raad voor de Wadden - 12 januari 2006
Het kabinet moet de natuur in en rond de Waddenzee actiever gaan beschermen. Daartoe is het nodig dat de minister voor natuurbescherming verantwoordelijk wordt voor het .....

Dekker: Goede balans natuur en economie in Waddengebied

persbericht
Raad voor de Wadden - 13 januari 2006
Voor het Waddengebied blijft het kabinet vasthouden aan sturing vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Het gepresenteerde advies 'Natuurlijk Gezag' van de Raad voor de Wadden en de .....

Pkb Waddenzee

advies
Raad voor de Wadden - februari 2006
De Raad voor de Wadden is op 19 december 2005 door de Minister van VROM gevraagd advies uit te brengen over de doorgevoerde aanpassingen in het concept aangepast deel 3 pkb Derde .....

Advies Raad voor de Wadden PKB Derde Nota Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 22 maart 2006
Raad voor de Wadden: Pkb Waddenzee kan wel weg De Raad voor de Wadden meent dat de pkb Waddenzee zo spoedig mogelijk door het kabinet moet worden vastgesteld. Met een maximale .....

Adviesbrief inzake Uitvoeringsplan Waddenfonds

advies
Raad voor de Wadden - mei 2006
Het kabinet heeft in het voorjaar van 2006 een conceptuitvoeringsplan opgesteld t.b.v. het Waddenfonds. Over dit uitvoeringsplan heeft de Raad op verzoek van de Minister van VROM .....

Concept convenant Vaarrecreatie op de Waddenzee

advies
Raad voor de Wadden - september 2006
In het herziene deel 3 van de Derde Nota Waddenzee wordt een maximum van 4600 gesteld aan het aantal ligplaatsen in de jachthavens in het Waddengebied. Het kabinet heeft daarbij .....

Een graadje slimmer

advies
Energieraad - november 2006
Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Jaarverslag 2005 Energieraad

jaarverslag
1 mei 2006 - De adviezen in 2005 en het werkprogramma voor 2006 De Energieraad heeft in 2005 drie adviezen uitgebracht: 'Gasmarkt, gas voor morgen' over de ontwikkelingen op de wereldgasmarkt, een briefadvies over duurzaamheid en mobiliteit en 'Energiek

Concentrating Solar Power (CSP)

advies
Energieraad - maart 2006
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Advies 'Veiligheid tegen overstromen' uitgebracht

advies
Adviescommissie Water - oktober 2006