Zoek

104 resultaten

Over belangen, beleid en burgers

persbericht
Raad VenW - 18 mei 2011
De invloed van de rijksoverheid op het dagelijks leven is groot als het om mobiliteit, water en infrastructuur gaat. De inspanningen in aanleg, beheer en onderhoud van .....

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

nieuws
30 mei 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht.

Toekomst ruimtelijk beleid

nieuws
30 mei 2011 - Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke .....

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

nieuws
30 mei 2011 - Begin juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Suggesties voor adviezen?

nieuws
30 mei 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven.

Adviesraden: zet Europees landbouwbeleid doelgericht in voor versterking positie land- en tuinbouw

persbericht
VROM-raad - 7 juni 2011
Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw te behouden en te versterken. Laat de verandering naar een concurrerende, .....

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

nieuws
7 juni 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht.

Toekomst van het ruimtelijk beleid

advies
Rli - juni 2011
Op 8 juni 2011 hebben de raden een advies over de toekomst van het ruimtelijk beleid gepubliceerd, waarin ze ingaan op de voorgenomen decentralisatie.

Toekomst van het ruimtelijk beleid- essays

publicatie
Rli - juni 2011
Ter voorbereiding van het briefadvies hebben de raden voor de leefomgeving en infrastructuur twee wetenschappers en een planologisch adviseur gevraagd een essay te schrijven. De essayisten zijn Barrie Needham (emeritus hoogleraar planologie), Toon de Gier

Briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid

nieuws
8 juni 2011 - Op 8 juni 2011 hebben de raden een briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid uitgebracht.