Zoek

68 resultaten

Zet Europees landbouwgeld in voor kringlooplandbouw

persbericht
Rli - 22 mei 2019
22 mei 2019 - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ambitie om in Nederland te komen tot kringlooplandbouw. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur .....

Behandel de luchtvaart als een gewone bedrijfstak

persbericht
Rli - 18 april 2019
18 april 2019 - De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun .....

Duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

persbericht
Rli - 26 maart 2019
26 maart 2019 - Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de .....

Europees landbouwbeleid

advies
Rli - mei 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar kringlooplandbouw.

De website van de Rli is vernieuwd

nieuws
7 november 2019 - De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker .....

Kopen om te verhuren

Onderzoek
Rli - mei 2019
De centrale vraag die de raad aan het Kadaster heeft gesteld luidt: “Zijn in Nederland tussen 2009 en 2018 daadwerkelijk steeds meer woningen gekocht voor de verhuur?”

Contact

banner
<strong>Samenstelling commissie</strong> <ul><li>Annemieke Nijhof, voorzitter</li><li>Marjolein Demmers</li><li>Ellen Peper</li><li>Sybren Bosch</li></ul><br/> Wilt u meer weten over de conferentie dan kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl, tel: 06-10577495

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

nieuws
5 december 2019 - Junior-raadslid Sybren Bosch neemt deel aan de workshop jongerenparticipatie COP25

Overheid moet sterker sturen op transitie naar duurzame economie

persbericht
Rli - 10 december 2019
10 december 2019 - Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Om deze transitie goed te .....

De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

nieuws
15 februari 2019 - Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, .....